اعلان کاریابی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
رئیس ولایتی کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین
شماره اعلان وظیفه: ARTF/CSMD/CBR/ MOLSAMD/010/11/2015 عنوان وظیفه: رئیس ولایتی کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین تعدادبست: ۵ بست ولایات (بلخ ، تخار ، نورستان ، پکتیکا ، ارزګان) بست: 2 وزارت/اداره: وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و...
Nov 23, 2015 Dec 06, 2015
رئیس عمومی پرورشگاه
شماره اعلان وظیفه: ARTF/CSMD/CBR/ MOLSAMD/011/11/2015 عنوان وظیفه: رئیس عمومی پرورشگاه تعدادبست: 1 بست: 1 وزارت/ اداره: وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین تاریخ اعلان: 1394/9/2 تاریخ ختم اعلان: 1394/9/15 وزارت...
Nov 23, 2015 Dec 06, 2015
رئیس عمومی کودکستان ها
شماره اعلان وظیفه: ARTF/CSMD/CBR/ MOLSAMD/012/11/2015 عنوانوظیفه: رئیس عمومی کودکستان ها تعدادبست: 1 بست: 1 وزارت/اداره: وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین تاریخ اعلان: 1394/9/2 تاریخ ختم...
Nov 23, 2015 Dec 06, 2015
مدیر عمومی مجله آرمان شهدا ومعلولین
لایحه وظایف عنوان وظیفه : مدیر عمومی مجله آرمان شهدا ومعلولین وزارت و یا اداره: کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین موقعیت: کابل بخش: ریاست اطلاعات و ارتباط عامه بست: (4) گزارشدهی به: آمر اطلاعات و...
Nov 14, 2015 Nov 18, 2015
هماهنگ کننده سازمان UN
لایحه وظایف عنوان وظیفه : هماهنگ کننده سازمان UN وزارت و یا اداره: کار ، امور اجتماعی، شهدا و معلولین موقعیت : کابل بخش : ریاست ارتباط خارجه بست : (4) گزارشدهی به : آمر هماهنگی با سازمانهای بین...
Nov 14, 2015 Nov 18, 2015
مدیر عمومی محاسبه حقوق معلولین ملکی
لایحه وظایف عنوان وظیفه : مدیر عمومی محاسبه حقوق معلولین ملکی وزارت و یا اداره: وزارت کار، اموراجتماعی ،شهدا ومعلولین موقعیت: کابل بخش: ریاست امور معلولین بست: (4) گزارشدهی به: آمر محاسبه حقوق معلولین ملکی...
Nov 14, 2015 Nov 18, 2015
مدیر عمومی توزیع جواز کارکنان خدماتی وکارگران بخش خصوصی
لایحه وظیفه . عنوان وظیفه : مدیر عمومی توزیع جواز کارکنان خدماتی وکارگران بخش خصوصی وزارت و یا اداره:کار، اموراجتماعی، شهدا و معلولین موقعیت :کابل بخش : آمریت توزیع جواز کار مامورین وکارگران / ریاست تنظیم امور...
Nov 14, 2015 Nov 18, 2015
مدیر عمومی مالی و حسابی
لایحه وظایف عنوان وظیفه : مدیر عمومی مالی و حسابی وزارت و یا اداره: کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین موقعیت: کابل بخش: آمریت مالی واداری / ریاست عمومی پرورشگاها بست: (4) گزارشدهی به: آمرمالی و اداری گزارشگیری...
Nov 14, 2015 Nov 18, 2015
صفا کار
بست : صفا کار موقعیت : کابل ، کندهار ، ننگرهار ، بلخ ،‌هرات تعداد بست : 10 لایحه وظایف : 1- اطاعت از مقررات پروژه . 2 – پابندی به حاضری روز مره . 3 - صفا کاری مدیریت مرکز آموزشی ، صنوف آموزشی و دهلیز...
Oct 17, 2015 Oct 22, 2015
بست : مسول مالی و اداری 10 بست
موقعیت : کابل ، هرات ، بلخ ، ننگرهار، کندهار موصفات : داشتن سند تحصیلی بسویه فوق بکلوریا تجربه کاری دو ساله مرتبط به وظیفه مهارت در پروگرام های کمپیوتر ( ورد ، اکسل ، اکسس ) مهارت در زبان انگلیسی مهارت در مدیریت...
Oct 17, 2015 Oct 22, 2015
صفحه 2 از 14