د کار، ټولنیزو چارو، شهیدانو او معلولینو وزارت

خبرونه

نور

دکارموندنې اعلان

 • مدیراداری
  عنوان وظیفه : مدیراداری وزارت و یا اداره: کار ، امور اجتماعی، شهدا و معلولین موقعیت: کابل بخش: ریاست خدمات اجتماعی و حمایوی...
 • Architect & Estimation...
  Vacancy Announcement No. MoLSAMD/DGPP/GMCP 04 Post Title: Architect & Estimation Engineer Organization: DGPP /...
 • Structural Design Enginee
  Vacancy Announcement No. MoLSAMD/DGPP/GMCP 01 Post Title: Structural Design Engineer Organization: DGPP / Ministry of...
 • Water Supply Engineer
  Vacancy Announcement No.MoLSAMD/DGPP/GMCP 03 Post Title: Water Supply Engineer Organization:DGPP / Ministry of Labor, Social...
 • Electrical Engineer
  Vacancy Announcement No. MoLSAMD/DGPP/GMCP 02 Post Title: Electrical Engineer Organization: DGPP / Ministry of Labor, Social...
نور

داوطلبۍ يا مزايده

نور