د نړیوال بانک یو لوړ پوړي پلاوي د ښځو اقتصادي پیاوړتیا پروګرام د پلې کولو پر ملاتړ د کار، ټولنیزو چارو، شهیدانو او معلولینو وزارت کې خپل ماموریت پیل کړ.

ملي لومړیتوب د ښځو اقتصادي پیاړتیا پروګرام د مارچ په ۸ مه د افغاستان اسلامي جمهوري ریاست په مقر کې د ولسمشر محمد اشرف غنی تر څنګ د کابینې غړو او د دولت یو شمیر نورو غړو په ګډون پرانستل شو.

لکه څرنګه چې د کار، ټولنیزو چارو، شهیدانو او معلولینو وزارت د یاد پروګرام د پلې کولو همغږي پرغاړه لري د یاد پلاوي کوربه شو.

د ښځو اقتصادي پیاوړتیا ملي پروګرام د بې وزله ښځو اقتصادي ظرفیت لوړولو پرته  د ټولنې او ټول ملت په اقتصاد کې هم مرسته کوي.

د دغه پروګرام اصلي موخه؛ ښځو ته د  یوه داسې چاپیریال رامنځته کول دي، ترڅو ښیځې د اقتصاد له پلوه خپلواکه شي، دغه پروګرام ټول هغه خنډونه چې د ښځو اقتصادي پیاوړتیا مخنوي کوي له منځه وړي، د دغه پروګرام په اساس به بې وزله ښځو ته ټول هغه لومړني تخنکي امکانات برابر شي چې دوی ته په مالي، سوداګرۍ اوپه کاري مهارتونه کې تقویت ورکوي.

د نړیوال بانک لوړ پوړی  پلاوی به د کار، ټولنیزو چاور وزارت کې د درې اونیو په ترڅ کې د ښځو اقتصادي پروکرام په بودیجه، د یاد پروګرام د پلې کولو لپاره د وزراتونو تر منځ د همغږۍ څرنګوالي او همدارنګه د دغه پروګرام په شپږو اساسي موخو خبروې اترې او د پلې کولو تګلاره به رامنځته کړي.

د کار، ټولنیزو چارو، شهیدانو او معلولینو وزارت د مشرتابه په وینا چې د دې پروګرام په سند کې ښکاره ده چې دا پروګرام د ملل متحد  د امنیت شورا ۱۳۲۵ پریګړه لیک، ښاري ژوند میثاق، د ملي لومړیتوب پروګرام، د زراعت پرمختګ، د بشری پانګې لومړیتوب ملي پروګرام او د جندر له ستراتیژۍ  د دې ښکاروندویه ده چې څرنګه ملي پروګرامونه له یو بل سره همغږي لري تر څو کارونو له سمې پایلې څخه باوري اوسو.

همدا رنګه د ښځو اقتصادي پیاوړتیا ملي پرواګرام په طرحه کې ملي،  نړیوالو همکارانوترڅنک د ولسمشر اداري دفتر، د ښځو چارو وزارت، مالیی وزارت او نورو ذیدخلو وزارتونو مرسته کړي ده.

د یادولو ده چې کار، ټولنیزو چارو، شهیدانو او معلولینو وزارت د افغانستان دولت په استازیتوب د دې پروګرام همغږي او مشري پر غاړه لري، یاد وزارت  د دغه  اقتصادي پروګرام د همغږۍ  او پلې کولو   لپاره یو مجهز واحد رامنځته کړی دی.