د کار، ټولنیزو چارو، شهیدانو او معلولینو وزارت خبرتیا! - د کار، ټولنیزو چارو، شهیدانو او معلولینو وزارت

د کار، ټولنیزو چارو، شهیدانو او معلولینو وزارت خبرتیا!

لکه څرنګه چې د زمری ۲۸ د هیواد د خپلواکې د بیرته اخیستلو ۹۸ یمه کلیزه د راتلونکې شنبې ورځې سره برابره ده د افغانستان اسلامی جمهوریت د کار قانون د ۴۱ مادی د حکم پر بنسټ عمومی رخصتی دی.