د کار، ټولنیزو چارو، شهیدانو او معلولینو چارو وزیر د افغانستان لپاره د سعودي عربستان سفیر سره و کتل.

 

دغه لیدنه چې د کار، ټولنیزو چارو، شهیدانو او معلولینو وزارت اړوند د افغان ـ کوریا د فني او حرفوي زده کړو انستیتوت کې ترسره شوه، دواړو لوریو بهر ته افغان کارګرانو د لیږد پروسې او روزنتونونو په اړه خبرې و کړې.

تر لیدنې وروسته دواړو لوریو د افغان ـ کوریا د فني او حرفوي زده کړو انستیتوت مختلفو څانګو څخه هم لیدنه و کړه او د کار، ټولنیزو چارو، شهیدانو او معلولینو وزیر فیض الله ذکي له خوا ورته د افغان کارګرانو او حرفو په اړه معلومات وړاندې کړل.

د عربستان سفیر د افغان کارګرو وضعیت ښه یاد کړ، هیله یې څرګنده کړه، چې د افغان کارګرو د لیږد پروسه په ښه توګه پيل او د همکارۍ ژمنه یې و کړه، نوموړي همدارنګه د تهیه مسکن او علاوالدین روزنتونو لپاره د دوه بابه مسجدونو د جوړولو ژمنه هم و کړه.