د اداري خدمتونو ریاست

د اداري او خدماتو ریاست د کار، ټولنیزو چارو، شهیدانو او معلولینو وزارت د مالی او اداري معینیت یو له مهمو او اړینو ریاستونو څخه دی.

دا ریاست د کار، ټولنیزو چارو، شهیدانو او معلولینو وزارت د خدماتو په تنظیم او مدیریت کې او همدارنګه د وزارت املاکو په ساتنه او مراقبت کې مهم رول لری.

دغه ریاست دوه آمریتونه لري ( خدمات او د املاکو آمریت) همدارنګه دغه ریاست څلور مدیریتونه لري. عمومي انجنیري مدیریت، د خفظ او مراقبت مدیریت، ترانسپورت او د جنسي محاسبې مدیریتونه دي.

د دغه آمریت امرین او مدیران د اداری او خدماتو ریس ته ځواب ورکونکي دي او د اداری او خدماتو رایس بیا د کار، ټولنیزو چارو، شهیدانو او معلولینو وزارت دمالي او اداري چارو مرستیال ته ځواب ورکونکي دي.

د خدماتو آمریت:

د املاکو آمریت: دغه آمریت دنده لري چې د وزارت ټول جایدادونه او ملیکتونه اسناد په مرکز او ولایتو کې ثبت او وساتي.او په قانوني چوکات کې د هغو غاضبینو پر وړاندې چې د وزارت ځمکي ملکیتونه یې غضب کړي وي د دعوی پرمخ وړلو اقدام وکړي.

د انجینرۍ لوی مدیریت:

د  اداری او خداماتو ریاست له اړینو مدیریتونه څه دی، چې د وزارت  د ودانیو د جوړولو لګښت برآورد، د ودانیو د بیا رغوولو اړین توکو برابرول دي او همداراز د وزارت د ودانیو او تاسیساتو ساتنه او مراقبت په غاړه لري.

د حفظ او مراقبت مدیرت:

داهم د ادارای او خدماتو ریاست یو بل مدیریت دی، چې اصلي دنده یې د کارنو له انسجام او کنټرول له لارښویو څخه ساتنه ده.همدارنګه دغه مدیرت دنده لري، چې د وزارت په سمسورتیا، پاکوالي  او خوندیتوب ته پاملرنه وکړي. د دې تر څنګ د وزوارت او د وزارت نورو اړوندو ادارو  د بریښنا سیستم، کانالزاسیون، او د  اوبو رسولو سیستم برابرول د همدې مدیریت دنده ده.

د ترانسپورت مدیرت:

دغه مدیرت موظف دی چې د وزارت ترانسپورتي چارې تنظیم، اداره او منسجمي کړي.د مامورینو، وزارت مقام  او د وزارت نورو کارکونکي مرکز او ولایتونو ته  د تله او راتلو د ټرانسپورت چاري برابرول د همدې مدیریت له دندو څخه دی.

د جنسي محاسبې مدیریت:

دغه مدیریت، چې د اداري او خدماتو ریاست اړوند دی، مسؤلیت لري، څو ټول هغه اجناس چې د وزارت او اړوندو ادارو لپاره اخیستل کیږي، جمع او قید کړي او د منظور شوي غوښتنلیک مطابق یې بیرته اړوندو دفترونو ته و ویشي.

د مونږ اړیکه:

فهیم هاشمی
د اداري او خدماتو رییس 

د کار، ټولنیزو چارو، شهیدانو او معلولینو وزارت
کابل افغانستان
بریښنا لیک: hashimifahim76@yahoo.com

د تیلیفون شمیره:   +93 (0) 799 33 77 33