د ټولنیزو چارو معینیت - د کار، ټولنیزو چارو، شهیدانو او معلولینو وزارت

د ټولنیزو چارو معینیت

د ټولنیزو چارو  معینیت

ـ د وزارت په مرکز کې د ماشومانو د سکرتریت د جړولو پیل په مجموعی توګه په پنځه سوه زره امریکایی ډالرو.
ـ د غور په ولایت کې د یو باب روزنتون جوړول په مجموعی ډول په څلورسوه زره ډالره د لیتوانیا د هیواد په مرسته.

ـ په مرکز کې د جلالتمآب رییس جمهور په یوسل او دیرش زره امریکایی دالرو نقدی مرستې سره د تهیه مسکن په روزنتون کې د آزادۍ د مرکز پرانستل.

ـ د انکشافی بودجه څخه په مجموعی ډول په شپږسوه زرو امریکایی ډالروسره  د سمنګانو په ولایت کې د روزنتون جوړول.

ـ د کابل او هرات په ولایاتو کې په مجموعی ډول په یو ملیونو امریکایی ډالرو سره د ماشومانو د حمایی لپاره د قاچاق  او ترافیک د مرکزونو منځ ته راوړل.

ـ د کابل، بدخشان او بادغیس په ولایاتو کې د آسیب منونکو قشرونو د ټولنیز مصئونیت، مرستې لپاره او د کورنیو د خوارځواکۍ د کمښت لپاره په مجمو عی ډول ۱/۸ ملیونه ډالرو سره حمایوی پروژه.

ـ د ټولنیز مصٌونیت د ستراتیژۍ طرح او تدوین چې د افغاننستان د ملی انکشاف ستراتیژی هم پکې شته.